Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ghid de supraviețuire în caz de catastrofe: –
Ghid de supraviețuire în caz de catastrofe: –
Ghid de supraviețuire în caz de catastrofe: –
Ebook158 pages1 hour

Ghid de supraviețuire în caz de catastrofe: –

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ce este de făcut atunci când o furtună violentă de grindină izbucnește în timp ce ne aflăm într-o dru­meție? Când oala de pe aragaz ia foc? Sau când des­coperim un pachet suspect sub o bancă? Dar când ploile torențiale încep să ne inunde locuința? Sau când un incendiu izbucnește în pădurea de lângă casă?
Chiar dacă suntem pregătiți, nu este întotdeauna ușor să știm cum să reacționăm, mai ales în situații de urgență. Această carte, concepută sub forma unor fișe practice, oferă lista lucrurilor care trebuie să fie făcute sau nu înainte de o catastrofă, în timpul aces­teia și după ce pericolul a trecut, pentru a aborda situ­ația cu calm și eficacitate și pentru a salva viața noas­tră și a celor apropiați. Tot ce trebuie să știți pentru a face față și a supraviețui situațiilor periculoase pe care este FOARTE PROBABIL să le întâlniți.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807152
Ghid de supraviețuire în caz de catastrofe: –

Related to Ghid de supraviețuire în caz de catastrofe

Related ebooks

Self-Improvement For You