Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cartea mică a istoriei mari: Povestea vieții, a Universului și a tuturor lucrurilor
Cartea mică a istoriei mari: Povestea vieții, a Universului și a tuturor lucrurilor
Cartea mică a istoriei mari: Povestea vieții, a Universului și a tuturor lucrurilor
Ebook275 pages4 hours

Cartea mică a istoriei mari: Povestea vieții, a Universului și a tuturor lucrurilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„O carte cu adevărat remarcabilă.” Publishers Weekly
Cartea mică a istoriei mari povestește de unde venim, pornind de la Big Bang și începuturile vieții, trecând prin nașterea civilizațiilor și ajungând până în prezent – și dincolo de el. Lucrarea abordează teme majore ale „Istoriei Mari”, transmițând informațiile într-o manieră accesibilă, concisă și antrenantă.
Volumul prezintă o cronologie completă a evenimentelor care au avut loc în lume de-a lungul istoriei sale și aduce o cu totul altă lumină asupra științei, așa cum am învățat-o fiecare dintre noi, făcându-ne să ne gândim la istoria noastră – și, bineînțeles, la viitorul nostru – într-un mod foarte diferit.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807053
Cartea mică a istoriei mari: Povestea vieții, a Universului și a tuturor lucrurilor
Read preview

Related to Cartea mică a istoriei mari

Related ebooks

Books Recommended For You