Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dezvoltă talentele naturale ale copilului tău: –
Dezvoltă talentele naturale ale copilului tău: –
Dezvoltă talentele naturale ale copilului tău: –
Ebook282 pages4 hours

Dezvoltă talentele naturale ale copilului tău: –

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Eminentul psiholog clinician Andrew Fuller spune că toți copiii se nasc inteligenți și curioși – cu o capacitate de înțelegere și un geniu interior mai mari decât își imaginează părinții. Fiecare copil are o înclinație înnăscută spre curiozitate, creativitate și gândire laterală, care formează baza geniului. În această carte, Andrew Fuller arată că, încurajând curiozitatea naturală a copilului, părinții pot contribui la dezvoltarea abilităților și experiențelor care permit să apară geniul. El îi încurajează pe părinți să recunoască în copilul lor calitățile care prezic că ar putea fi un geniu: creativitatea, motivația, determinarea, imaginația și dorința de a continua să facă greșeli. în acest fel, părinții pot fi cei mai importanți profesori pentru copilul lor. De asemenea, părinții care vor pune în practică ideile prezentate în această carte vor fi diferiți de ceilalți, deoarece copiii lor nu vor mai fi victimele ecranelor. Iar copiii vor fi astfel mai încrezători și mai fericiți.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807138
Dezvoltă talentele naturale ale copilului tău: –

Related to Dezvoltă talentele naturale ale copilului tău

Related ebooks

Relationships For You