Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Clima se schimbă: Noi de ce nu putem?
Clima se schimbă: Noi de ce nu putem?
Clima se schimbă: Noi de ce nu putem?
Ebook260 pages4 hours

Clima se schimbă: Noi de ce nu putem?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„O carte ce trebuie citită – inspirațională și motivațională, plină de sfaturi practice pentru a face schimbări pozitive.” ZANNAVAN DIJK, blogger
Clima se schimbă, deci noi de ce nu ne putem schimba? La urma urmei, noi suntem generația schimbării. Gravita¬tea schimbărilor climatice nu lasă pe nimeni indiferent. Nu vom încerca să vă convingem că schimbările climatice există – noi deja știm acest lucru. Cartea doar vă oferă informații ușor de înțeles despre structurile care ne sufocă viitorul, menținând în același timp un sentiment de optimism și umanizând povestea climatică.
De la hainele pe care le cumpărați, materialele plastice pe care le folosiți și mâncarea pe care o consumați, până la înțelegerea modului prin care să valorificați puterea rețelelor sociale și a tehnologiei pentru a vă face auzite vocile și a cere acțiuni climatice, Daisy Kendrick, fondatoarea organizației Ocean Generation, împletește la un loc povești inspiraționale, statistici șocante și modificări ecologice ușor de făcut în viața de zi cu zi pentru a aborda schimbările climatice la nivel individual.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807091
Clima se schimbă: Noi de ce nu putem?

Related to Clima se schimbă

Related ebooks

Environmental Science For You

View More