Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cartea mică a ideilor mari: 150 de concepte și descoperiri care au schimbat istoria
Cartea mică a ideilor mari: 150 de concepte și descoperiri care au schimbat istoria
Cartea mică a ideilor mari: 150 de concepte și descoperiri care au schimbat istoria
Ebook300 pages4 hours

Cartea mică a ideilor mari: 150 de concepte și descoperiri care au schimbat istoria

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

150 DE CONCEPTE SI DESCOPERIRI CARE AU SCHIMBAT ISTORIA
Cartea mică a ideilor mari realizează o contextualizare a 150 dintre cele mai importante idei și teorii care au schimbat modul cum înțelegem lumea în care trăim, locul pe care îl ocupăm în această lume și felul în care am modelat trecutul și ne proiectăm viitorul. Lucrarea este alcătuită din opt capitole (Cosmosul și religia; Matematica; Știința; Medicina și psihologia; Filosofia; Politica; Economia; Arta, arhitectura și muzica) în care toate aceste idei și teorii inovatoare sunt prezentate într-o manieră accesibilă și extrem de antrenantă.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807046
Cartea mică a ideilor mari: 150 de concepte și descoperiri care au schimbat istoria

Related to Cartea mică a ideilor mari

Related ebooks

History For You