Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cartea începuturilor: Un elogiu adus creativității umane
Cartea începuturilor: Un elogiu adus creativității umane
Cartea începuturilor: Un elogiu adus creativității umane
Ebook278 pages4 hours

Cartea începuturilor: Un elogiu adus creativității umane

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

ȘTIAI CĂ...
Primul deschizător de conserve a fost inventat în 1855 – la cincizeci de ani după apariția cutiilor de conserve?
Sau că primul telefon mobil a avut amețitoarea greutate de 1,1 kg și dura zece ore pentru a-i încărca bateria?
În această imensă colecție de invenții, Cartea începuturilor ne poartă în jurul lumii, într-o călătorie care sărbătorește creativi­tatea umană, începând cu civilizațiile antice și până în zilele noastre.
Descoperă povestea primei femei chirurg, a omului de știință care a creat cuburile Oxo, Marmita și oglinda acoperită cu argint și povestea călugărului scoțian care a inventat motorul electric.
Acest volum este o colecție de descoperiri – cele mai faimoase și... nefaimoase – realizate de-a lungul omenirii.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807039
Cartea începuturilor: Un elogiu adus creativității umane

Related to Cartea începuturilor

Related ebooks

Reviews for Cartea începuturilor