Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Eu, Odin, și vikingii salbatici: Zeii și eroii povestesc
Eu, Odin, și vikingii salbatici: Zeii și eroii povestesc
Eu, Odin, și vikingii salbatici: Zeii și eroii povestesc
Ebook220 pages3 hours

Eu, Odin, și vikingii salbatici: Zeii și eroii povestesc

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De ce are puternicul Odin numai un singur ochi? Cum își pierde zeul tunetului ciocanul său vestit și, mai ales, cum reușește să-l recupereze? Cum se face că o prințesă își ia ca animal de companie un dragon? Și de ce își fixează vikingii capete de balaur sculptate în lemn pe corăbiile lor?
Odin, Thor & Co. își povestesc aici nenumăratele lor aventuri pe mare și pe uscat!
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063806995
Eu, Odin, și vikingii salbatici: Zeii și eroii povestesc

Read more from Frank Schwieger

Related to Eu, Odin, și vikingii salbatici

Related ebooks

Children's Legends, Myths & Fables For You

View More