Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Eu, Cezar, și gașca din Capitoliu: Live din Roma antică
Eu, Cezar, și gașca din Capitoliu: Live din Roma antică
Eu, Cezar, și gașca din Capitoliu: Live din Roma antică
Ebook204 pages2 hours

Eu, Cezar, și gașca din Capitoliu: Live din Roma antică

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

De ce e Romulus mereu nespus de furios?
Cum se face că niște gâște gâgâitoare ajung să salveze Capitoliul?
Cum de se lasă Cleopatra înfășurată de bună voie într-un covor plin de praf?
Și de ce trebuie să intre doi gladiatori, buni prieteni, într-o luptă unul împotriva celuilalt?
Cartea prietenilor din Roma antică: Cezar & Co. își povestesc aici nenumăratele lor aventuri!
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063806988
Eu, Cezar, și gașca din Capitoliu: Live din Roma antică
Read preview

Read more from Frank Schwieger

Related to Eu, Cezar, și gașca din Capitoliu

Related ebooks

Books Recommended For You