Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Eu, Zeus, și gașca din Olimp: Zeii și eroii povestesc
Eu, Zeus, și gașca din Olimp: Zeii și eroii povestesc
Eu, Zeus, și gașca din Olimp: Zeii și eroii povestesc
Ebook230 pages3 hours

Eu, Zeus, și gașca din Olimp: Zeii și eroii povestesc

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O carte haioasă şi distractivă despre zeii şi eroii greci!
De ce aleargă de colo-colo marele erou grec Ahile îmbrăcat în haine de femeie? Ce legătură este între frumoasa Afrodita, mărul de aur si Războiul Troian? Şi de ce este supranumită Ariadna „Plângăcioasa din Naxos”? Despre toate acestea, şi multe altele, afli în această carte chiar de la şeful lor, Marele Zeus!
De la Ahile la Zeus, adică de la A la Z: cele mai cunoscute legende din mitologia greacă – povestite chiar de zei şi eroi!
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063806971
Eu, Zeus, și gașca din Olimp: Zeii și eroii povestesc

Read more from Frank Schwieger

Related to Eu, Zeus, și gașca din Olimp

Related ebooks

Children's Legends, Myths & Fables For You

View More