Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Acționează și gândește ca Darth Vader: misterios, manipulator, perseverent, puternic și un bun strateg...
Acționează și gândește ca Darth Vader: misterios, manipulator, perseverent, puternic și un bun strateg...
Acționează și gândește ca Darth Vader: misterios, manipulator, perseverent, puternic și un bun strateg...
Ebook159 pages1 hour

Acționează și gândește ca Darth Vader: misterios, manipulator, perseverent, puternic și un bun strateg...

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Eu sunt antrenorul tău ideal!”
Darth Vader este prezentat adesea ca fiind întruparea supremă a răului. Cu toate acestea, el este cel mai charismatic personaj din saga Războiul Stelelor. „Sparge” ecranul, domină cu casca și costumul lui fiecare episod. Cu alte cuvinte, acesta se impune prin personalitate, ținută, atitudine și voce.
Și dacă totuși Darth Vader ar deveni în fiecare zi o sursă de inspirație pentru voi? Și dacă datorită lui veți reuși, în sfârșit, să vă creșteți nivelul de încredere și respectul de sine și să vă apărați propriile valori...? În cele 30 de lecții pe care vi le propune autorul cărții, Gwendal Fossois, veți descoperi că puterea Forței vă ajută cu ușurință în viața de zi cu zi, în familie, între prieteni sau la serviciu... Cu fiecare capitol parcurs, Darth Vader va deveni cel mai bun antrenor al vostru!
Acționează și gândește ca Darth Vader vă învață să aveți încre¬dere în cei de lângă voi, să vă asumați ceea ce trăiți și să vă eliberați de unul dintre cele mai puternice concepte duale ale existenței, bine-rău.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063806926
Acționează și gândește ca Darth Vader: misterios, manipulator, perseverent, puternic și un bun strateg...

Read more from Gwendal Fossois

Related to Acționează și gândește ca Darth Vader

Related ebooks

Self-Improvement For You