Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Actionează și gândește ca Micul Prinț: liber, visător, curios, altruist, fermecător, onest, blând, ingenuu
Actionează și gândește ca Micul Prinț: liber, visător, curios, altruist, fermecător, onest, blând, ingenuu
Actionează și gândește ca Micul Prinț: liber, visător, curios, altruist, fermecător, onest, blând, ingenuu
Ebook231 pages365 hours

Actionează și gândește ca Micul Prinț: liber, visător, curios, altruist, fermecător, onest, blând, ingenuu

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțini dintre ei își mai aduc aminte acest lucru.” ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
O capodoperă a literaturii universale, Micul Prinț este una dintre cele mai inspirate cărți care s-au scris vreodată.
Pentru a ne elibera de felul în care ne privesc ceilalți, pentru a accepta că uneori nu suntem înțeleși, pentru a ne acorda timp ca să trăim, pentru a învăța să iubim și să rămânem modești... lecțiile pe care le primim de la micul prinț sunt ca niște nestemate pe care le găsim ascunse în toate paginile acestei cărți inițiatice.
Dacă uneori te simți pierdut într-o lume care are un ritm prea rapid și în care nu te regăsești, urmează exemplul micului prinț: descoperă copilul din tine și vei reuși să ai relații armonioase la serviciu sau cu cei din jur, cu rudele și prietenii tăi, adică o viață mai bună în fiecare zi.
Pentru a scăpa de constrângerile lumii adulților, adoptă marile principii ale acestui erou atemporal, iar viața ta va deveni mult mai senină și te vei simți liber să te manifești așa cum ești.
Și dacă micul prinț este chiar antrenorul tău ideal, care te învață să-ți trăiești viața în toată splendoarea și plinătatea ei, în această lume care, adesea, ne copleșește și ne epuizează?
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063806940
Actionează și gândește ca Micul Prinț: liber, visător, curios, altruist, fermecător, onest, blând, ingenuu

Read more from Stéphane Garnier

Related to Actionează și gândește ca Micul Prinț

Related ebooks

Self-Improvement For You