Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Actionează și gândește ca James Bond: seducător, calm, charismatic, cinic, loial, abil, detașat, curajos
Actionează și gândește ca James Bond: seducător, calm, charismatic, cinic, loial, abil, detașat, curajos
Actionează și gândește ca James Bond: seducător, calm, charismatic, cinic, loial, abil, detașat, curajos
Ebook242 pages1 hour

Actionează și gândește ca James Bond: seducător, calm, charismatic, cinic, loial, abil, detașat, curajos

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Consilierul meu pentru dezvoltare personală este Bond, James Bond!
Care sunt secretele ce îl fac pe James Bond să fie irezistibil și, în același timp, charismatic și spiritual?
Ce ne poate învăța agentul preferat al Majestății Sale pentru a ne fi de folos în viața de zi cu zi? Nu este James Bond cel mai tare consilier pe care ni-l putem imagina?
Deveniți Agentul 007 al vieții voastre!
Convingător, șarmant, flegmatic și cu un dezvoltat simț al umo¬rului, James Bond este un personaj iconic care nu se demodează niciodată. Cel mai celebru spion al planetei are atâtea lucruri să ne învețe din felul lui de a fi, de a acționa și de a gândi! Deopotrivă charismatic și sensibil, James Bond este orice altceva, mai puțin un tip nemilos și fără suflet.
Rămâne mereu fidel principiilor și valorilor în care crede. Sedu¬cător și loial, își păstrează autocontrolul în orice împrejurare... ceea ce nu-l împiedică să se și dezlănțuie câteodată! Dați-i voie lui James Bond să vă inspire în fiecare zi în relațiile profesionale, de prietenie și de familie pe care le aveți, și lăsați-vă ghidat de el. Este un consilier extrem de eficient!
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063806933
Actionează și gândește ca James Bond: seducător, calm, charismatic, cinic, loial, abil, detașat, curajos

Related to Actionează și gândește ca James Bond

Related ebooks

Self-Improvement For You