Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Barbatul cu vocea frumoasa
Barbatul cu vocea frumoasa
Barbatul cu vocea frumoasa
Ebook207 pages4 hours

Barbatul cu vocea frumoasa

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Esența terapiei constă, pentru autoare, în relaţie, nu în insightul sau în vorbele înţelepte pe care un terapeut le împărtăşeşte cu pacientul său, şi nici în explorarea inconştientului. În cele șase cazuri prezentate în volumul de față relația stabilită între terapeut și pacient este cea care face terapia să funcționeze. Important devine ceea ce se întâmplă între cei doi oameni din cabinet, doi oameni cu trăirile şi gândurile lor, și modul în care terapeutul este capabil să înţeleagă nu doar conflictele interne ale pacientului, ci şi conflictele sale proprii, modul în care sunt gestionate trăirile generate de transfer şi contratransfer, inerente oricărei relaţii. Însoțind-o în cabinet, cititorii vor putea descoperi psihoterapia ca împletire de ştiinţă şi artă.

Lillian B. Rubin a fost psihoterapeut și sociolog, profesor de sociologie la Queens College, C.U.N.Y. și cercetător la Institutul pentru Schimbare Socială din cadrul Universității din California. A scris numeroase lucrări despre relațiile din cuplu și familie.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786064012692
Barbatul cu vocea frumoasa
Read preview

Related to Barbatul cu vocea frumoasa

Related ebooks

Books Recommended For You