Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Queer
Queer
Queer
Ebook124 pages1 hour

Queer

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Una dintre cele mai zguduitoare confesiuni scrise vreodată." Allen Ginsberg

Scris între anii 1951 și 1953, dar publicat abia în 1985, legendarul roman al lui Burroughs este o enigmă — atât un autoportret plin de cruzime, cât și un roman politic mușcător, cea mai realistă poveste de dragoste a autorului, dar și un montaj de scene fantastice comicgrotești. Plasat în Mexico City, la începutul anilor 1950, Queer îl are în centru pe William Lee și căutarea deznădăjduită a intimității și a ostoirii dorinței prin toate barurile ce alcătuiesc scena expiaților americani din capitala mexicană. Queer este și cronica pasiunii homosexuale a personajului principal pentru tânărul Eugene Allerton, desfășurată într-un Mexico City desprins parcă dintr-un tablou suprarealist. Textul introductiv al romanului, o teribilă confesiune insuflată de evenimentul care l-a determinat să devină scriitor — împușcarea accidentală a soției sale, Joan Vollmer —, este fundamental pentru identificarea multora dintre resorturile operei lui Burroughs.

„Șocând încă o dată pe toată lumea, Burroughs a scris un studiu profund și plin de sensibilitate despre dragostea neîmpărtășită. Romanul acesta umanizează retroactiv întreaga sa operă." Martin Amis

„În Queer se întâlnesc multe dintre temele, tehnicile narative și personajele lui Burroughs. Prin intermediul acestui roman înțelegem umorul negru, energia violentă și viziunea tulburătoare a unui scriitor care și-a croit drum în conștiința noastră, cucerindu-și un loc definitiv în istoria literară." The New York Times Book Review
LanguageRomână
PublisherPandora
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786069785072
Queer
Author

William S. Burroughs

William S. Burroughs was born in St. Louis in 1914. He is best-known work is 1959's Naked Lunch-which became the focus of a landmark 1962 Supreme Court decision that helped eliminate literary censorship in the United States. Described by Norman Mailer as one of America's few writers genuinely "possessed by genius," he died in 1997. His many other works include Junky and The Place of Dead Roads (Picador).

Read more from William S. Burroughs

Related to Queer

Related ebooks

General Fiction For You