Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ca o rana de sabie
Ca o rana de sabie
Ca o rana de sabie
Ebook466 pages9 hours

Ca o rana de sabie

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Un portret năucitor al Istanbulului din secolul al XIX-lea." Asymptote

Intrigă, trădare, iubire, război, progres și tradiție: sunt culorile ce alcătuiesc fundalul acestei fresce pe care prind viață poveștile unui ofițer din armata otomană, ale medicului aflat în slujba sultanului, ale unui vlăstar al casei regale și ale unei aristocrate seducătoare. În tot acest timp, societatea căreia-i aparțin se transformă, iar imperiul se destramă.
Avem de-a face cu o saga ce amintește de Război și pace, urmărind nu doar curentele politice și sociale ale vremii, ci și viețile erotice și sentimentale ale personajelor sale.

„Ahmet Altan este una dintre cele mai importante voci din literatura Turciei și are foarte multe de spus lumii." Elif Shafak

„O aventură epică magică, minunată despre un imperiu aflat în pragul colapsului." La Stampa

„Un roman captivant despre iubirea obsesivă și tirania absolută, o poveste despre decădere, ce dramatizează momentele premonitorii din viața imperiului și a supușilor sultanului." Publishers Weekly

„O poveste remarcabilă despre o bucată fascinantă din istoria Turciei." The Historical Novels Review
LanguageRomână
PublisherPandora
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786069785041
Ca o rana de sabie

Related to Ca o rana de sabie

Related ebooks

General Fiction For You