Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Spiritualitatea de zi cu zi
Spiritualitatea de zi cu zi
Spiritualitatea de zi cu zi
Ebook319 pages4 hours

Spiritualitatea de zi cu zi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Într-o lume în care tot mai mulți oameni își pierd încrederea în religia instituțională sau caută altceva decât niște ritualuri golite de conținut, cartea de față oferă noi căi pentru regăsirea dimensiunii spirituale în viața de zi cu zi. De la creștini, la practicanți ai tehnicilor orientale, de la sceptici, la atei, cu toții vor profita de beneficiile aduse de spiritualitatea adaptată la viața cotidiană.

Plecând de la cercetări din psihologie și neuroștiințe, cartea demonstrează cum o viață spirituală nedogmatică și ajustată după nevoile personale oferă un nou sens și o nouă perspectivă în diverse contexte, de la relațiile de cuplu și parenting, la carieră și sănătatea minții și a corpului.

Susannah Healy, specialistă irlandeză în hipnoterapie și mindfulness, lucrează pe probleme de stres, reziliență, procrastinare și dependență, ajutându-și clienții să trăiască o viață plină de sens, în acord cu propriile lor valori.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786064014054
Spiritualitatea de zi cu zi
Read preview

Related to Spiritualitatea de zi cu zi

Related ebooks

Psychology For You