Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ma poti ajuta?
Ma poti ajuta?
Ma poti ajuta?
Ebook235 pages4 hours

Ma poti ajuta?

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Ca părinți, de multe ori am fost puși în situația de a găsi, în special pe internet, sfaturi contradictorii și derutante cu privire la creșterea copiilor. De aici, necesitatea de a apela la o autoritate care să răspundă la întrebări precum: De ce este rutina importantă pentru copii? Cât de mult contează „timpul de calitate"? Cum îmi pot disciplina copilul fără a folosi pedeapsa fizică?

Psihanalistul A. H. Brafman tratează cu sensibilitate fiecare dintre aceste dileme, analizând situația atât din perspectiva copilului, cât și a părintelui, privind lucrurile în contextul familial dat, însă având mereu în minte cea mai bună soluție pentru copil. Prin răspunsurile clare și detaliate pe care le oferă, Mă poți ajuta? este ghidul necesar părinților care încearcă să-și înțeleagă copilul și să vină în sprijinul lui ori de câte ori sunt solicitați. E recomandat tuturor părinților, de copii mari și mici.

Psihanalist pentru copii și adulți, A. H. Brafman are o vastă experiență cu părinții și copiii, căpătată de-a lungul îndelungatei sale activități în sistemul național de sănătate britanic.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786064014092
Ma poti ajuta?

Related to Ma poti ajuta?

Related ebooks

Psychology For You