Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Antropocenul acum
Antropocenul acum
Antropocenul acum
Ebook340 pages8 hours

Antropocenul acum

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Eseuri despre o planetă ocupată de om

De la autorul bestsellerurilor Sub aceeași stea și Un șir infinit de țestoase

În Antropocen, nu există observatori dezinteresați, ci doar participanți.

Antropocenul este un termen propus pentru actuala eră geologică, în care oamenii au remodelat profund planeta și biodiversitatea sa. În această formidabilă colecție de eseuri adaptate și dezvoltate din faimosul său podcast, folosind scala de cinci stele și inspirându-se din experiența sa ca recenzent de carte, John Green scrie despre diversele fațete ale planetei noastre în care suntem creatura dominantă — de la tastatura QWERTY și apusuri de soare la gâștele canadiene și Pinguinii din Madagascar.
Amuzante, complexe și bogate în detalii, aceste recenzii inedite cartografiază contradicțiile contemporaneității. Ca specie, suntem totodată prea puternici și nu îndeajuns de puternici, un paradox care a ajuns în centrul atenției odată cu apariția pandemiei actuale, care ne-a separat, dar a și întărit legăturile dintre noi.

„Cărțile lui John Green se află în topul listelor de bestselleruri New York Times, Wall Street Journal, USA Today.

„Un autor genial. Sub aceeași stea este una dintre cele mai autentice și mai emoționante povești de dragoste din literatura americană recentă, dar și o tragedie existențială de o forță ieșită din comun, impregnată de curaj și tristețe." — Time Magazine

„John Green îmbină magistral gravitatea și firescul în acest imn închinat spiritului omenesc." — Washington Post
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786064014009
Antropocenul acum

Read more from John Green

Related to Antropocenul acum

Related ebooks

General Fiction For You