Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum sa predai ca un campion 2.0
Cum sa predai ca un campion 2.0
Cum sa predai ca un campion 2.0
Ebook651 pages12 hours

Cum sa predai ca un campion 2.0

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cartea de față este un bestseller internațional utilizat de peste 1,3 milioane de profesori din lumea întreagă. Volumul s-a născut după ce, ani întregi, autorul a urmărit cum anume lucrau „profesorii-campioni" din școlile publice din Statele Unite și cum reușeau să aibă rezultate excelente în școli din cartiere sau regiuni dezavantajate. După ce a sintetizat și filtrat tot ce făceau mai bine acești educatori excepționali (cum adresau întrebările, cum implicau toți elevii, cum circulau prin clasă și cum integrau în lecție răspunsurile elevilor), Doug Lemov a ajuns la cele 62 de tehnici privitoare la arta predării, la planificarea și ritmarea lecțiilor, la așteptările educaționale înalte, dar și la consolidarea caracterului și încrederii de sine a elevilor. Alegându-și tehnicile care li se potrivesc, profesorii își vor putea motiva mai bine elevii și vor putea crește eficiența procesului de predare-învățare-evaluare.

Doug Lemov este profesor, cercetător în științele educației și manager al rețelei educaționale Uncommon Schools care include școli din nord-estul SUA. A scris cărți despre perfecționarea didactică și despre instruirea în domeniului scrisului și cititului.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786064013965
Cum sa predai ca un campion 2.0
Read preview

Related to Cum sa predai ca un campion 2.0

Related ebooks

Psychology For You