Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Palatul lunii
Palatul lunii
Palatul lunii
Ebook369 pages12 hours

Palatul lunii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Unul dintre cei mai spectaculoși și inventivi scriitori ai Americii." The Times Literary Supplement

Aceasta este povestea lui Marco Stanley Fogg, orfan și copil teribil al anilor '60. Marco se află în căutarea cheii ce-i va dezlega misterul propriei biografii. În aventura care-l poartă din canioanele urbane ale New Yorkului până în deșertul din Utah, va întâlni o galerie de personaje pitorești și surprinzătoare.
Începând din vara în care omul a pășit pentru prima oară pe Lună și sărind înainte și înapoi pentru a acoperi povestea a trei generații, Palatul lunii este pus în mișcare de coincidențe și de arcul memoriei, iluminat de lirism și inteligență.

„Ficțiunea mea nu se construiește în jurul unor întrebări de natură autobiografică. Mă folosesc de anumite lucruri, fur amănunte din propria mea viață atunci când vreau, când am nevoie s-o fac sau când mi se pare potrivit.
Dar cea mai mare parte din materia romanelor mele este inventată, cam 95%. Și chiar atunci când împrumut ceva, devine ficționalizat (...) Cred că atunci când ești complet scufundat într-o operă literară, odată ce ai prins ritmul limbajului, care e un fel de muzică, ți se dezvăluie sensuri de care nu erai conștient.
Îți pătrund în subconștient. Ele țes la fel de multă poveste pe cât o fac cuvintele tipărite pe hârtie." Paul Auster

„Auster este un povestitor magistral... În Palatul lunii misterele strălucesc ca niște diamante" The Washington Post Book World
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786069784884
Palatul lunii

Related to Palatul lunii

Related ebooks

General Fiction For You