Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unde este Turnul Londrei?
Unde este Turnul Londrei?
Unde este Turnul Londrei?
Ebook98 pages35 minutes

Unde este Turnul Londrei?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

• Două soții ale regelui Henric al VIII-lea „și-au pierdut capul" acolo.
• A fost casa primului elefant adus în Anglia.
• Are aproape o mie de ani de istorie și taine.

Toate cele de mai sus!

Află mai multe din această carte minunat ilustrată!
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786069784808
Unde este Turnul Londrei?

Related to Unde este Turnul Londrei?

Related ebooks

Biography & Memoir For You