Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sa intelegem desenele copiilor
Sa intelegem desenele copiilor
Sa intelegem desenele copiilor
Ebook412 pages7 hours

Sa intelegem desenele copiilor

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Desenele realizate de copii îi pot oferi terapeutului atât o cale de acces la sentimentele, gândurile și percepțiile copilului, dar și o strategie de consolidare a comunicării, constituind, în același timp, un instrument de evaluare a creșterii și a dezvoltării, precum și a dificultăților emoționale și a problemelor interpersonale.
Această carte ne va îmbunătăți modul în care interpretăm desenele pacienților noștri. De asemenea, ne va consolida și extinde perspectiva, intuiția și nivelul de competență prin faptul că oferă o bază masivă de cunoștințe, îndrumări și instrucțiuni concrete, precum și o fundamentare solidă în teorie și practică.

Cathy Malchiodi este psiholog și practică art-terapia de peste 30 de ani. A scris numeroase articole și cărți despre modul în care arta susține reparația, integrarea și recuperarea după un eveniment traumatic.

Desenul unei fetițe în vârstă de șapte ani, în care înfățișează persoanele preferate de ea, a fost realizat în cadrul unui exercițiu care presupunea reprezentarea mâncărurilor, locurilor și activităților favorite, precum și a lucrurilor care o speriau. Ea a ales ca mama, bunica și frățiorul ei bebeluș să fie cei trei oameni preferați pentru ea, lăsându-l deoparte pe tatăl său, care era abuziv față de fetiță și de mama ei. Instrucțiunea de a desena „lucruri care mă sperie" i-a oferit oportunitatea de a-l include pe tatăl său drept unul dintre cei doi monștri reprezentați în această secțiune - Cathy Malchiodi
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786064013170
Sa intelegem desenele copiilor
Read preview

Related to Sa intelegem desenele copiilor

Related ebooks

Books Recommended For You