Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Odiseea povestita de Penelopa, Circe, Calypso si celelalte
Odiseea povestita de Penelopa, Circe, Calypso si celelalte
Odiseea povestita de Penelopa, Circe, Calypso si celelalte
Ebook173 pages3 hours

Odiseea povestita de Penelopa, Circe, Calypso si celelalte

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„O carte ce dă în sfârşit cuvântul femeilor din Odiseea.“ - Vanity Fair

Odiseea nu e povestea călătoriei unui bărbat, ci povestea de dragoste a mai multor femei. A irezistibilei Calypso, care se îndrăgosteşte de naufragiatul Odiseu, dar în cele din urmă, văzând că dragostea nu-i este împărtăşită, îl eliberează de pe insula unde îl ţine captiv. E povestea tinerei şi frumoasei Nausicaa, ce se străduieşte să-l seducă pe erou, însă e nevoită să accepte că inima lui aparţine altcuiva. A dominatoarei Circe, care, deşi urăşte bărbaţii şi le rezervă o soartă crudă celor ce ajung în preajma ei, este cucerită de şarmul irezistibil al mândrului Odiseu. Şi, desigur, a Penelopei, loiala lui soţie, care nu doar că îl aşteaptă devotată vreme de douăzeci de ani, dar îl şi egalează în iscusinţă şi perseverenţă.
În această carte, ele sunt cele care povestesc peregrinările mult încercatului erou. Fiecare este protagonista câte uneia dintre etapele marii lui aventuri, perspectiva masculină fiind înlocuită cu o pluralitate de voci feminine, între care şi cea a protectoarei lui Odiseu, zeița Atena, măreaţă femeie divină din spatele măreţului erou muritor.

Alternând ingenios punctele de vedere, Marilù Oliva readuce la viaţă o operă perenă a umanităţii pentru publicul modern, îmbogăţind o cu o perspectivă feminină care îi revelează semnificaţiile ascunse.

„Cu talent şi meticulozitate, Marilù Oliva îşi propune să reconstituie psihologia personajelor feminine din Odiseea. Folosindu-se nu doar de textul epopeii, ci şi de alte surse mitologice antice, autoarea umple „spaţiile goale" din textul original cu o sensibilitate feminină străină culturii greceşti." - Corriere della Sera
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786064013125
Odiseea povestita de Penelopa, Circe, Calypso si celelalte
Read preview

Related to Odiseea povestita de Penelopa, Circe, Calypso si celelalte

Related ebooks

Books Recommended For You