Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Codul memoriei
Codul memoriei
Codul memoriei
Ebook322 pages6 hours

Codul memoriei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Autorul bestsellerului internațional Codul vindecării
Toți suntem produsul experiențelor noastre din trecut. Bun sau rău, orice facem este influențat de amintiri — sau, mai precis, de ceea ce extragem noi din ele. Dar dacă ai avea posibilitatea să te întorci în timp și să rescrii experiențele trecutului? Dacă ai putea transforma o barieră în trambulină? Dacă ți-ai putea schimba comportamentul modificându-ți amintirile?
Poate că pare prea futurist ca să fie adevărat, dar este și real, și posibil. Trecutul nu trebuie lăsat să ne dicteze viitorul. Slăbitul, eliminarea dependențelor, îmbunătățirea relațiilor sau a carierei — este vorba despre comportamente care pot fi schimbate prin modificarea amintirilor. În Codul memoriei, doctorul Alexander Loyd ne învață cum, dezvăluind tehnici pe care le dezvoltă de peste 16 ani.
Când avem experiențe negative, ne formăm mecanisme pentru a le face față și pentru a le evita în viitor. Acest lucru poate determina comportamente cum sunt mâncatul excesiv, abuzul de substanțe chimice sau alte alegeri greșite în privința stilului de viață. Transformând amintirile negative în amintiri pozitive, putem schimba comportamentele de la care pornesc problemele noastre. Procesul, numit ingineria memoriei, presupune să ne învățăm creierul să-și reimagineze și să recodifice anumite amintiri care declanșează asocieri negative, dar și mecanismele de evitare și de adaptare pe care le-am dezvoltat pentru a le face față. Înseamnă să ne învățăm să regândim acele imagini interne, astfel încât, în loc să producă frică, anxietate sau alte emoții negative, să dea naștere iubirii, liniștei și asocierilor pozitive.
LanguageRomână
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786067892963
Codul memoriei
Read preview

Related to Codul memoriei

Related ebooks

Self-Improvement For You