Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Instrumentar de tehnici terapeutice creative
Instrumentar de tehnici terapeutice creative
Instrumentar de tehnici terapeutice creative
Ebook481 pages12 minutes

Instrumentar de tehnici terapeutice creative

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul de față este plin de resurse valoroase – informații, idei și tehnici creative care să-i inspire și să-i susțină pe terapeuții care lucrează cu copii cu traume relaționale sau de dezvoltare. Bazându-se pe diferite modele terapeutice oferite de școlile contemporane de psihoterapie (sistemică, psihodinamică, neurobiologică, cognitiv-comportamentală și psihoterapia bazată pe atașament), Karen Treisman explică impactul traumei asupra copiilor, adolescenților și familiilor acestora, arătând modul în care efectele pot fi regasite în diferite simptome cum ar fi coșmarurile, dificultățile de somn, dezechibru emoțional, episoade de furie explozivă. Teoriile și strategiile terapeutice sunt acompaniate de peste 100 de fișe de lucru, fotografii și ilustrații ce pot fi folosite de practicieni.
Cartea este utilă nu numai psihoterapeuților care lucrează cu copii și adolescenți, ci și profesorilor, psihologilor, părinților, asistenților maternali, tutorilor, părinților adoptivi și personalului ce lucrează în centrele de tratament.

Karen Treisman este psiholog clinician și psihoterapeut și publicat numeroase carți despre abordarea clinică a traumei relaționale. Conduce Centrul de consultanță Safe Hands and Thinking Minds
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786064012722
Instrumentar de tehnici terapeutice creative

Related to Instrumentar de tehnici terapeutice creative

Related ebooks

Psychology For You