Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Disonanta cognitiva. Noi perspective asupra unei teorii fundamentale pentru psihologie
Disonanta cognitiva. Noi perspective asupra unei teorii fundamentale pentru psihologie
Disonanta cognitiva. Noi perspective asupra unei teorii fundamentale pentru psihologie
Ebook633 pages7 hours

Disonanta cognitiva. Noi perspective asupra unei teorii fundamentale pentru psihologie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ce procese mentale au loc atunci când o persoană știe că face ceva nesănătos? Ce se intâmplă cu o persoană onestă care spune o „minciună nevinovată"? Daca trebuie să alegem între două variante la fel de atrăgătoare, cum se schimbă modul în care judecăm valoarea opțiunilor după ce alegerea a fost făcută? În 1954 Leon Festinger a formulat teoria disonanței cognitive pentru a descrie fenomenul psihic care apare în astfel de situații.În anii care au urmat, disonanța cognitivă a devenit un pilon central al psihologiei. Volumul de față cuprinde atat prima formulare a teoriei disonanței cognitive și comentariile lui Festinger la 30 de ani de la lansarea acestei teorii, cât și o serie de idei și studii ingenioase ale unui colectiv de cercetători din Canada, Franța, Japonia și Statele Unite, a căror intenție comună a fost înțelegerea mai profundă a fenomenului de disonanță cognitivă și a legaturilor sale cu procesele motivaționale.

Eddie Harmon-Jones este profesor de psihologie la University of New South Wales. Cercetările sale se centrează pe studiul emoției și motivației, implicarea lor în procesele sociale și cognitive și substratul lor fiziologic. A scris peste 200 de articole pe această temă.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786064012715
Disonanta cognitiva. Noi perspective asupra unei teorii fundamentale pentru psihologie
Read preview

Related to Disonanta cognitiva. Noi perspective asupra unei teorii fundamentale pentru psihologie

Related ebooks

Psychology For You