Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Viata, Dragoste Si Zbucium: Volumul 2
Viata, Dragoste Si Zbucium: Volumul 2
Viata, Dragoste Si Zbucium: Volumul 2
Ebook298 pages4 hours

Viata, Dragoste Si Zbucium: Volumul 2

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Daca in prima parte a cartii m-am straduit sa descriu evenimentele plastic si sugestiv, imprimand vigoare graiului local, ca apoi intr-o forma atractiva sustinuta de mijloacele comicului si de ritmul alert al intamplarilor, sa calauzesc cititorul printr-o lume fascinanta si putin cunoscuta a satului transilvanean, din perioada interbelica.

In partea a doua se schimba mediul, locul si apar unele personaje, care vor da culoare, vigoare si continut, evenimentelor extraordinare ce vor urma.

LanguageRomână
PublisherLalu Gheorghe
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786060716938
Viata, Dragoste Si Zbucium: Volumul 2

Related to Viata, Dragoste Si Zbucium

Related ebooks

Literary Fiction For You