Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vorbire: Dictiune Sau Rostirea Cuvantului Romanesc
Vorbire: Dictiune Sau Rostirea Cuvantului Romanesc
Vorbire: Dictiune Sau Rostirea Cuvantului Romanesc
Ebook122 pages52 minutes

Vorbire: Dictiune Sau Rostirea Cuvantului Romanesc

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Intr-o epoca a comunicarii vizuale si auditive exacerbate cuvantul vorbit capata noi valente, iar actorii noii societati apeleaza la acesta tot mai des pentru a-si justifica rolul si locul.

Politicienii, jurnalistii, specialistii in relatii cu publicul sunt numai cativa dintre ” actorii ” zilelor noastre. Porniti din fata calculatoarelor, a faxurilor si a altor mijloace tehnice de comunicare non-verbale, ei se intalnesc cu neputinta de a comunica verbal.

Daca salile de fitness ne formeaza deltoizii si bicepsii, nu exista inca nici o oferta pe piata de a ne forma un aparat vocal corespunzator.

Aceasta carte vine in intampinarea acelora care simt ca au deficiente si vor sa le elimine. Nu trebuie sa privim cu teama aceste exercitii ce ne vor rapi cateva zeci de minute zilnic, caci asa cum au format vocile de aur ale oratorilor si ale artistilor dramatici, va vor acorda sansa de a va face intelesi cu adevarat. Apropiindu-va cu rabdare de ele si inspirand adanc veti descoperi o lume care, pana acum, apartinea doar unei singure ” caste “, a actorilor dramatici.

Cu smerenie si respect, multumesc celor ce au fost si sunt inca actori si dascali in mestesugul scenei romanesti.

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786060717706
Vorbire: Dictiune Sau Rostirea Cuvantului Romanesc

Related to Vorbire

Related ebooks

Reviews for Vorbire

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Vorbire - George V Grigore

  VORBIRE - DICŢIUNE

  Sau

  ROSTIREA CUVÂNTULUI ROMÂNESC

  EXERCIŢII PRACTICE

  PENTRU CEI CARE VORBESC MULT:

  ACTORI, AVOCAŢI, POLITICIENI,

  PERSOANE DIN P.R. ŞI MASS-MEDIA

  logotip1

  Copyright

  Vorbire - Dicţiune sau Rostirea cuvântului românesc

  COPYRIGHT 2022 GEORGE V. GRIGORE

  COPYRIGHT 2022 Editura LETRAS

  Toate drepturile rezervate.

  ISBN ePub 978-606-071-770-6

  Publicat de Letras

  https://letras.ro/

  Distribuit de https://piatadecarte.net/

  Contact editura: edituraletras@piatadecarte.com.ro

  contact@letras.ro

  Această carte este protejată de legea dreptului de autor.

  Din respect pentru autorul cărţii, folosiţi-o pentru uzul personal.

  Puteţi reproduce extrase din această carte în limita