Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Craniu și Oase: Romanian
Tartaria - Craniu și Oase: Romanian
Tartaria - Craniu și Oase: Romanian
Ebook150 pages1 hour

Tartaria - Craniu și Oase: Romanian

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Există mii de cranii și oase ascunse sub pământ în subsolurile multor biserici și catedrale - De ce?


 


Ei mâncau oameni în biserici?


Au băut sânge în biserici?


 


Consumul de sânge uman... era obișnuit în Europa acum 200 de ani - de ce?


Consumul de carne de om - canibalismul era comun în Europa acum 200 de ani - de ce?


 


Gătitul „oamenilor”, cât sunt încă în viață, era obișnuit în Europa.


Câți oameni, - au fost mâncați în Europa, în timpul și după Evul Mediu?


 


Adevărul despre vampiri și creștinism

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateMay 20, 2022
Tartaria - Craniu și Oase: Romanian
Read preview

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Craniu și Oase

Related ebooks

Books Recommended For You