Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Razboiul Romano-Maghiar
Razboiul Romano-Maghiar
Razboiul Romano-Maghiar
Ebook133 pages54 minutes

Razboiul Romano-Maghiar

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Scopul acestui studiu este acela de a oferi o imagine a conflictului romano – maghiar din 1919 din perspectiva jurnalistica, anume o radiografie a conflictului vazuta prin ochii presei dintr-un stat neutru.

In demersul sau, autorul incearca sa urmareasca mesajele pe care aceasta presa le transmite, evolutia lor si modul in care politicul le influenteaza.

Cartea isi propune sa vina in sprijinul iubitorilor de istorie prin abordarea oarecum inedita a acestui conflict.

LanguageRomână
Release dateMay 17, 2022
ISBN9786060716464
Razboiul Romano-Maghiar

Related to Razboiul Romano-Maghiar

Related ebooks

Literary Fiction For You