Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puterea Intuitiei
Puterea Intuitiei
Puterea Intuitiei
Ebook105 pages1 hour

Puterea Intuitiei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Prietene cititor,

Te indemn sa rasfoiesti aceasta brosura de poezie numai daca te regasesti si tu, ca si mine, in trairea sufleteasca a continutului sau si te asigur ca toate poeziile au fost scrise sub impulsul realitatii si sinceritatii, avand ca sursa de inspiratie viata de zi cu zi a semenilor nostri. In cazul in care vei citi, vei intelege mesajul transmis, vei reflecta si poate iti va folosi si tie in trecerea ta prin viata.

Doamne-ajuta!

LanguageRomână
Release dateMay 17, 2022
ISBN9786060716372
Puterea Intuitiei

Related to Puterea Intuitiei

Related ebooks

Self-Improvement For You