Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Noul Testament: Partea A II-A
Noul Testament: Partea A II-A
Noul Testament: Partea A II-A
Ebook166 pages2 hours

Noul Testament: Partea A II-A

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ortodocsi ... asteptarea a luat sfarsit, nu mai orbecaiti in intuneric: “a aparut continuarea Noului testament”. In sfarsit poti sa-ti raspunzi la intrebarea: “ce sa fac cu viata mea?”.

Aceasta carte promite sa raspunda la cele 10 intrebari existentiale respectiv cine suntem , incotro ne indreptam si care este de fapt sensul vietii.

LanguageRomână
Release dateMay 17, 2022
ISBN9786060717003
Noul Testament: Partea A II-A

Related to Noul Testament

Related ebooks

Christianity For You