Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iubirea Perfecta Esti Tu
Iubirea Perfecta Esti Tu
Iubirea Perfecta Esti Tu
Ebook73 pages21 minutes

Iubirea Perfecta Esti Tu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Poeziile din volumul Iubirea perfecta esti tu sunt emotii puse pe hartie pentru a fi oferite celorlalti. Dorinta de evadare din viata reala si acceptarea imaginarului ca fiind posibil favorizeaza accesul la profunzimi nebanuite ale spiritului uman si la speranta de a trai o iubire totala.

Prin lectura, cititorul deschide o usa spre universul cunoasterii si accepta hrana pentru sufletul sau. Cum planul fizic si realist este deseori insuficient ca furnizor de emotie si traire, avem nevoie de poezie pentru a ne hrani si pentru a ne implini destinul.

LanguageRomână
PublisherLilly Aliens
Release dateMay 12, 2022
ISBN9786060716211
Iubirea Perfecta Esti Tu
Read preview

Related to Iubirea Perfecta Esti Tu

Related ebooks

Books Recommended For You