Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cosmaruri Calculate
Cosmaruri Calculate
Cosmaruri Calculate
Ebook94 pages21 minutes

Cosmaruri Calculate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Poezia este un act de emotie sincera care poate fi simtita doar de cel care doarme.

Doar dupa primul somn intelegem atunci puterea dorintei, fanteziilor, a viselor. Iar poezia asta e o ruptura dintre vis si emotie, dorul de momentul in care acea dorinta, acea pace totala a fost posibila, dar nu fara riscul de a trai cel mai mare cosmar. Poetul fara inhibitii intra in aceste lumi, dus ca o frunza verde prin lumina si prin intuneric, cautand adevarul, oricat de dureros ar putea fi. El traieste lumina in toata voluptatea spectrului ei si isi calculeaza cosmarurile.

LanguageRomână
PublisherDaniel Panuta
Release dateMay 10, 2022
ISBN9786060714804
Cosmaruri Calculate

Related to Cosmaruri Calculate

Related ebooks

Poetry For You