Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum Se Face Un Tratament Reiki
Cum Se Face Un Tratament Reiki
Cum Se Face Un Tratament Reiki
Ebook56 pages42 minutes

Cum Se Face Un Tratament Reiki

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cartea descrie modul in care se poate face autotratament, tratamentul “in persona” si tratament la distanta.

Terapia Reiki, influenteaza benefic, patologii minore cum ar fi durerile de cap sau stomac, gripa si/sau raceala, dereglari ale tensiunii sau stari de anxietate,dar si boli mai grave cum ar fi cele de inima,dereglari metabolice, etc.
Efectele negative ale tratamentelor medicale, inclusiv cele ale chimioterapiei, durerile si depresiile postoperatorii sunt reduse sau eliminate.
Unii pacienti, au raportat vindecari complete, confirmate de testele medicale facute inainte si dupa tratamentul Reiki, iar imbunatatirea starii fizice si psiho- emotionale este cel mai des intalnit efect.
Terapia Reiki este sigura si nu interactioneaza cu nici un fel de tratament alopat.

LanguageRomână
PublisherPavel Barna
Release dateMay 5, 2022
ISBN9786060713043
Cum Se Face Un Tratament Reiki
Read preview

Related to Cum Se Face Un Tratament Reiki

Related ebooks

Beauty & Grooming For You

View More

Related categories

Reviews for Cum Se Face Un Tratament Reiki