Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O Clipa De Frumusete
O Clipa De Frumusete
O Clipa De Frumusete
Ebook396 pages4 hours

O Clipa De Frumusete

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cartea de fata este povestea companiei de balet infiintate la Constanta de Oleg Danovski – un vis, o provocare si o aventura artistica numita mai intai Ansamblul de Balet Contemporan si Clasic Fantasio, apoi, Teatrul de Balet ,,Oleg Danovski”.

Am adunat in ea note, schite in manuscris, cateva capitole finalizate lasate de consultantul si secretarul ei artistic; am adaugat materiale din arhiva personala si propriile mele amintiri. Desi poarta semnatura mea din ratiuni legate de copyright, pentru mine adevaratul autor este Nicolae Spirescu

LanguageRomână
PublisherEva Spirescu
Release dateMay 3, 2022
ISBN9786060712077
O Clipa De Frumusete

Related to O Clipa De Frumusete

Related ebooks

Biography & Memoir For You