Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Labirintul Cuvintelor
Labirintul Cuvintelor
Labirintul Cuvintelor
Ebook130 pages34 minutes

Labirintul Cuvintelor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Prin cele 90 de poezii din volumul “Labirintul Cuvintelor” se urmareste construirea treptata a unui “grafic de iubiri”: reprezentarea grafica a povestilor de dragoste din adolescenta ar conduce la formarea unui labirint in care despartirile sunt schitate prin infundarea drumului. Singura cale ramasa pentru a iesi din “incurcatura” este calea cuvintelor – eliberarea prin scris si poezie.

Versurile animeaza emotia primelor intalniri, a revederilor si in final, a desparitirilor, toate acestea fiind transpuse si incadrate in decoruri specifice romantismului, natura cu anotimpurile ei reprezentand instrumente importante in procesul creator.

Poeziile nu sunt ordonate in carte in functie de tema sau motivele folosite, ele parand a fi tiparite respectandu-se ordinea cronologica in care au fost scrise, conservandu-se astfel autenticitatea starilor traite.

LanguageRomână
Release dateMay 3, 2022
ISBN9786060711704
Labirintul Cuvintelor
Author

Constantin Cioaba

Cioaba Constantin s-a nascut in 2 noiembrie, 1960 la Cluj-Napoca.Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, este activ profesional la Consiliul Concurentei in Cluj-Napoca." Labirintul Cuvintelor ", volumul de debut, cuprinde 90 de poezii scrise in adolescenta, in perioada in care povestile de dragoste, cu urcusurile si coborasurile lor, alcatuiesc un ""grafic de iubiri", traite si filtrate vulnerabil prin prisma tineretii.

Related to Labirintul Cuvintelor

Related ebooks

Poetry For You