Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fericirea Antica: Fericirea Contemporana
Fericirea Antica: Fericirea Contemporana
Fericirea Antica: Fericirea Contemporana
Ebook72 pages1 hour

Fericirea Antica: Fericirea Contemporana

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ce il face pe om fericit astazi? Spre ce aspira, ce il bucura, ce isi doreste? Mai exista asemanari intre fericirea antica si fericirea contemporana? Ce si cat s-a schimbat in fiinta umana din Antichitate si pana in prezent, raportat la cea mai mare dorinta dintotdeauna a omului, fericirea?

LanguageRomână
Release dateMay 3, 2022
ISBN9786060712251
Fericirea Antica: Fericirea Contemporana
Author

Mara Rose Marie

Intr-un cuvant traiesc, activ si atent: sa patrund un sens, sa indentific o similitudine, sa intuiesc un adevar, sa inteleg.Imi formez propria viziune despre esenta vietii, dincolo de timpuri, dincolo de reguli.Adun cunoastere din carti, scoli, cursuri, oameni, de oriunde.Traiesc si interpretez propriile experienteCunoasterea si experientele traite sunt cele doua cai pe care le-am ales pentru construirea unei imagini complete a ce conteaza, ce merita si ce ramane dintr-o viata de om.

Related to Fericirea Antica

Related ebooks

Personal Growth For You