Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Doua Bolduri Si Un Ac
Doua Bolduri Si Un Ac
Doua Bolduri Si Un Ac
Ebook62 pages59 minutes

Doua Bolduri Si Un Ac

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul de fata reprezinta o invitatie la visare si cautarea de sine, prin analogie si comparatie.
O serie de scurte povestiri, aparent fara nicio legatura, au rolul de a sublinia tendintele si conflictul interior pe care il intampina fiecare dintre noi in diferite momente ale vietii sale.

Doua bolduri si un ac, de Vanda Stoichita, este o carte care isi propune sa se strecoare in tumultul vietii cititorului pentru a-l purta, intr-o scurta pauza de cafea, in alta dimensiune. A detensiona, chestiona si oferi o noua perspectiva asupra sinelui.

LanguageRomână
Release dateMay 3, 2022
ISBN9786060713470
Doua Bolduri Si Un Ac

Related to Doua Bolduri Si Un Ac

Related ebooks

Self-Improvement For You