Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
(Foarte probabil) Ultima aventură a lui Făt-Frumos
Unavailable
(Foarte probabil) Ultima aventură a lui Făt-Frumos
Unavailable
(Foarte probabil) Ultima aventură a lui Făt-Frumos
Ebook389 pages7 hours

(Foarte probabil) Ultima aventură a lui Făt-Frumos

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

...și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți...

Sună cunoscut, nu-i așa? Asta pentru că așa se terminau poveștile copilăriei, cu nunta voinicului și a fetei de împărat. Însă știm cu toții că nimeni nu trăiește fericit până la adânci bătrâneți. Nici eroii poveștilor copilăriei noastre nu fac excepție. V-ați întrebat vreodată ce anume îi așteaptă după căsătorie? Sunt sigur că da. (Foarte probabil) Ultima aventură a lui Făt-Frumos e în măsură să ofere unele răspunsuri la întrebarea "Și după nuntă nu s-a mai întâmplat nimic? Chiar nimic?"

Adevărul e că s-au întâmplat multe. Mai ales după nuntă. Și nu toate au dus spre ...și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.

O carte menită să răspundă la multe întrebări (sau măcar la cea privitoare la ce anume se întâmplă după nunta de trei zile și trei nopți). Marele secret al poveștilor va fi dezvăluit cu mult mai mult decât le-ar conveni eroilor. Eroii folclorului românesc tratați în maniera lui Terry Pratchett și chiar mai rău. Zâmbete?! Nici pomeneală... Hohote de râs în toată regula. Garantat!

 

LanguageRomână
Release dateMay 9, 2022
ISBN9798201310714
Unavailable
(Foarte probabil) Ultima aventură a lui Făt-Frumos
Author

Ciprian Mitoceanu

Professor of history and geography, writer in his free time, Mitoceanu Ciprian is the author of the Dawson Series, but also of many stories that can be found in anthologies and genre magazines. He has published in Romania, England, USA and Russia. The short story Only a Cursed Kitty is inspired by childhood fairy tales and will no doubt delight fans of H. P. Lovecraft, R. L. Stevenson, Dean Koontz and Stephen King. Profesor de istorie şi geografie, scriitor în timpul liber, Mitoceanu Ciprian este autorul Seriei Dawson,  dar şi a numeroase povestiri ce se regăsesc în atologiile şi revistele de gen. A publicat în România, Anglia, SUA şi Rusia.  Nuvela Doar o cotoroanţă afurisită e inspirată din basmele copilăriei şi îi va bucura, fără îndoială, pe admiratorii lui H. P. Lovecraft, R. L.Stevenson, Dean Koontz şi Stephen King. 

Related to (Foarte probabil) Ultima aventură a lui Făt-Frumos

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You