Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dor De Noi
Dor De Noi
Dor De Noi
Ebook83 pages15 minutes

Dor De Noi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul de poezii ,,Dor de noi” este cufarul in care imi tin amintirile de care din cand in cand imi este dor...

Cei care au trait o iubire adevarata vor intelege ca de fapt nimic nu este vesnic, totul este trecator, dar amintirile raman comoara sufletului nostru.

LanguageRomână
Release dateMay 2, 2022
ISBN9786060711797
Dor De Noi
Read preview

Related to Dor De Noi

Related ebooks

Books Recommended For You