Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cascada îngerilor
Cascada îngerilor
Cascada îngerilor
Ebook359 pages5 hours

Cascada îngerilor

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Când Mikaela Campbell, soție și mamă iubită, intră în comă, soțul ei, Liam, trebuie să țină familia unită și să aibă grijă de copiii lor îndurerați și speriați. Medicii îi spun să nu se aștepte la o însănătoșire, dar el crede că dragostea poate realiza ceea ce știința medicală nu poate. Zilnic stă la căpătâiul ei, spunându-i povești despre viața frumoasă pe care și-au construit-o împreună, sperând împotriva oricărei rațiuni că se va trezi. Dar apoi descoperă dovezi ale trecutului secret al soției sale: o primă căsătorie secretă cu starul de cinema Julian True.
LanguageRomână
Release dateJan 13, 2022
ISBN9786063391064
Cascada îngerilor
Read preview

Read more from Kristin Hannah

Related to Cascada îngerilor

Related ebooks

Fantasy For You