Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Isus din intuneric
Isus din intuneric
Isus din intuneric
Ebook465 pages8 hours

Isus din intuneric

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cu un imaginar complex și neo-mistic, cu scene memorabile, romanul aduce o poveste despre zona cea mai profundă și tragică a artei. Nebunie, stări de grație și dragoste — totul pe un fir epic simplu, cu suspans constant.
LanguageRomână
Release dateMar 22, 2021
ISBN9786063391033
Isus din intuneric

Related to Isus din intuneric

Related ebooks

Fantasy For You