Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fundamentele educatiei pozitive: Copilul meu nu vrea sa mearga la scoala
Fundamentele educatiei pozitive: Copilul meu nu vrea sa mearga la scoala
Fundamentele educatiei pozitive: Copilul meu nu vrea sa mearga la scoala
Ebook51 pages5 minutes

Fundamentele educatiei pozitive: Copilul meu nu vrea sa mearga la scoala

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Copilul tău nu vrea să meargă la școală? Se plictisește, refuză să-și facă temele sau se joacă pe tabletă? Simți că nu știi ce să faci, iar angoasele despre reușita școlară și viitorul copilului nu-ți dau pace?
LanguageRomână
Release dateMar 26, 2022
ISBN9786063387456
Fundamentele educatiei pozitive: Copilul meu nu vrea sa mearga la scoala
Read preview

Related to Fundamentele educatiei pozitive

Related ebooks

Relationships For You