Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Încotro ne îndreptăm
Încotro ne îndreptăm
Încotro ne îndreptăm
Ebook247 pages4 hours

Încotro ne îndreptăm

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Într-o zi labirintică, viața domnului Franz se transformă în coșmar, iar pe urmele sale se află un narator ironic și hotărât să mărească necruțător toate detaliile. Un roman matur, cu o compoziție ingenioasă și final bun.
LanguageRomână
Release dateFeb 24, 2022
ISBN9786063390753
Încotro ne îndreptăm

Related to Încotro ne îndreptăm

Related ebooks

Fantasy For You