Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ce va face Danny?
Ce va face Danny?
Ce va face Danny?
Ebook72 pages14 minutes

Ce va face Danny?

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Danny are o superputere: PUTEREA DE A ALEGE. Și probabil că te întrebi ce mai înseamnă și asta, nu? Ei bine, un gest îți poate schimba ziua, dar complet, știi? Nici n-o să-ți vină să crezi! Însoțește-i pe Danny, pe fratele lui mai mic, Charley, și pe cățelul lor, Oreo, în aventurile care îți vor arăta ce înseamnă puterea de a alege.
LanguageRomână
Release dateFeb 4, 2022
ISBN9786060950998
Ce va face Danny?
Read preview

Read more from Adir Levy

Related to Ce va face Danny?

Related ebooks

Reviews for Ce va face Danny?

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Ce va face Danny? - Adir Levy

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1