Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

DE CE OAMENILOR BUNI LI SE ÎNTÂMPLĂ LUCRURI RELE
DE CE OAMENILOR BUNI LI SE ÎNTÂMPLĂ LUCRURI RELE
DE CE OAMENILOR BUNI LI SE ÎNTÂMPLĂ LUCRURI RELE
Ebook154 pages3 hours

DE CE OAMENILOR BUNI LI SE ÎNTÂMPLĂ LUCRURI RELE

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Fiul de trei ani al lui Harold Kushner a fost diagnosticat cu o boală degenerativă care avea să-i curme viața la începutul adolescenței. În floarea vârstei, rabinul Kushner a fost nevoit să se confrunte cu una dintre cele mai dificile întrebări pe care și le poate pune un om: de ce oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele? De ce Dumnezeu permite ca asupra celor virtuoși sau pur și simplu a oamenilor obișnuiți să se abată nenorociri devastatoare? Cum de-a lăsat să aibă loc, de exemplu, Holocaustul?După câțiva ani, depășindu-și suferința sfâșietoare, Kushner a scris, cu sinceritate și claritate, despre îndoielile și temerile pe care le naște orice tragedie. Cu înțelepciunea acumulată ca rabin, părinte, cititor și pur și simplu ca ființă umană, el refuză să-i învinuiască pe oameni sau pe Dumnezeu de nedreptățile vieții și găsește un singur vinovat: haosul. Într-o lume în care multe tragedii par să nu aibă niciun sens, el ne propune să nu mai fim furioși pe noi, pe ceilalți sau pe Divinitate, ci pe situație, astfel încât să trecem peste suferință în armonie cu propria persoană, cu cei apropiați și cu Dumnezeu.
LanguageRomână
Release dateApr 8, 2022
ISBN9786063361159
DE CE OAMENILOR BUNI LI SE ÎNTÂMPLĂ LUCRURI RELE
Read preview

Related to DE CE OAMENILOR BUNI LI SE ÎNTÂMPLĂ LUCRURI RELE

Related ebooks

Social Science For You