Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

CUM SA SCHIMBI LUMEA. Mecanismele prin care poti influenta oamenii si cursul evenimentelor
CUM SA SCHIMBI LUMEA. Mecanismele prin care poti influenta oamenii si cursul evenimentelor
CUM SA SCHIMBI LUMEA. Mecanismele prin care poti influenta oamenii si cursul evenimentelor
Ebook375 pages6 hours

CUM SA SCHIMBI LUMEA. Mecanismele prin care poti influenta oamenii si cursul evenimentelor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Aproape tot ce știm despre felul cum se răspândesc schimbările vine de la autori de succes care ne oferă o imagine clară despre lume, unde „influencerii“ sunt cei mai importanți, ideile cu „priză la public“ devin „virale“, iar comportamentele bune sunt „stimulate“. Problema este că, în lumea pe care o descriu ei, informația se răspândește, dar convingerile și comportamentele rămân la fel.
LanguageRomână
Release dateMar 16, 2022
ISBN9786063387449
CUM SA SCHIMBI LUMEA. Mecanismele prin care poti influenta oamenii si cursul evenimentelor
Read preview

Related to CUM SA SCHIMBI LUMEA. Mecanismele prin care poti influenta oamenii si cursul evenimentelor

Related ebooks

Psychology For You