Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

TICĂLOȘII UITAȚI AI FRONTULUI DE EST
TICĂLOȘII UITAȚI AI FRONTULUI DE EST
TICĂLOȘII UITAȚI AI FRONTULUI DE EST
Ebook524 pages7 hours

TICĂLOȘII UITAȚI AI FRONTULUI DE EST

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În noiembrie 1943, când rezultatul celui de-al Doilea Război Mondial nu fusese decis încă, Aliații aveau nevoie de un alt plan. Sugestia îndrăzneață făcută de americani sovieticilor era de a deschide un nou front aerian, US Air Force urmând a stabili baze pe teritoriul controlat de sovietici. În ciuda evidentelor obiecții ale lui Stalin legate de prezența de trupe străine în Rusia, acesta a fost convins. Operațiunea Baseball și apoi Operațiunea Frantic au fost inițiate la începutul lui 1944, când superfortărețe zburătoare B-17 au fost aduse de la bazele din Italia în regiunea Poltava din Ucraina de azi.
LanguageRomână
Release dateMar 9, 2022
ISBN9786063389566
TICĂLOȘII UITAȚI AI FRONTULUI DE EST

Related to TICĂLOȘII UITAȚI AI FRONTULUI DE EST

Related ebooks

Wars & Military For You