Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Flori deasupra infernului
Flori deasupra infernului
Flori deasupra infernului
Ebook357 pages5 hours

Flori deasupra infernului

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Comisarul Teresa Battaglia a luptat timp de aproape patru decenii pentru a avansa în ierarhie și a câștiga respect într-o forță de poliție italiană preponderent masculină. Când este chemată să investigheze o crimă înfiorătoare în apropierea unui oraș de munte, îi este repartizat ca partener un tânăr inspector în care nu este sigură că poate avea încredere. Dar nu are de ales – în acest oraș îndepărtat, plin de secrete și povești ciudate, în care oamenii sunt dominați de instincte primare, ucigașul pare atras de un grup de copii din partea locului, care ar putea fi în mare pericol.
LanguageRomână
Release dateMar 31, 2022
ISBN9786063390098
Flori deasupra infernului
Read preview

Related to Flori deasupra infernului

Related ebooks

Thrillers For You